We love themes

A Digital Creative Agency with a difference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus tellus sed sem venenatis scelerisque. In non congue lacus. Proin volutpat mattis volutpat aenean id nunc.

Create since 1984

局域网内的监控安装时进行交换机选择时,接入层和汇聚层交换机的选择通常只需要考虑交换容量的因素就够了,因为用户通常都是通过核心交换机连接并获取视频的。

Discvoer More
Graphic Design
HTML/CSS
Javascript Development
PHP

Meet the talents

Member

Cameron Todd

第五,用户可能需要至少使一部分持卡人升级到使用NFC移动设备携带虚拟凭证卡。移动门禁用户可以将虚拟卡放到不易丢失或遗忘的安全设备中,以此为用户提供更加安全无忧的安防体验。虚拟凭证卡的安全移动配置模型消除了塑胶卡片可能被复制的传统风险,而且使发行临时凭证卡、在凭证卡丢失或被盗时撤销凭证卡变得更容易,同时在需要的情况下,例如对信息安全的威胁级别上升时,监视和修改安全参数也更容易。

Member

Donnie Brinkmann

各地区的高速公路管理局需要对所辖区内的高速公路进行统一监控、管理和调度。各监控分中心根据管理中心的要求,将管理中心我需的监控点图像实时传输到交管中心,由交管中心统一监控和管理。

Member

Robert Gregory

每个收费站的中心无线基站,由一台Axelwave兼容802.11a标准的电信级无线网桥、一台兼容802.11g标准的电信级无线网桥,以及高增益天馈系统构成。采用点对多点的无线连接方式,将收费站本地的4路监控点图像汇集到收费站中心无线基站,同时通过收费站中心基站与监控中心间的无线主干链路,将监控图像远距离传输至监控中心。

Member

Tom Harrison

例如一款5.8G的大功率无线网桥,它的理论传输速率是300Mbps,但在实际应用中,往往就剩下了60Mbps。要是在进行5公里的实地测试中,获得了60Mpbs的传输速率。那么,根据上面的计算公式,5公里的无线传输就可以带15个码流为4Mbps的130W摄像头。

Our services

针对工厂的周界防范,由于周界及围墙范围较大,区域较广,一般使用高围墙包围,采用海康威视智能警戒摄像机,精准报警,有效降低误报率,当场检测到人或车时立即发出白光报警震慑,并实时远程上传报警消息至手机或电脑,便于及时采取防范措施。

Image

Historical data

小区安全防范系统涵盖的子系统越来越多,包括但不限于视频监控系统、入侵报警系统、车辆管理系统、可视对讲系统等,长期以来,技术安防领域众多分项系统各自为政,各厂家单一业务的产品规划,造成后期与其它系统的接入难度高,在资源与业务整合上产生瓶颈。如何将同一项目的多个弱电分项系统进行统畴规划,统一管理,建设一个居住安全舒适,服务功能齐全,同时满足管理人员高效、便捷管理的智能化小区,是房产投资方、物业管理人员以及小区用户日益关注的话题。

Image

Powerful statificial

允许你将超高清蓝光光盘里的内容导出的数码桥技术虽非强制,但我们可以预见未来绝大多数的播放机都将支持它,毕竟心疼光头的消费者可不在少数。

Image

Support online

学校大门口属于重点监控区域,采用高清球机进行部署;教学楼走廊、教室内、宿舍楼出口、校园内主要通道、周界、试卷室、危险品储藏室内或必经通道、食堂膳食厅、计算机中心、图书馆、档案室等,采用700线固定式枪式和半球摄像机进行部署;录像存储采用32路全D1或960H硬盘录像机。

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client

视频可以在HEVC高效率视频编码标准下进行编码,并使用10位色深和Rec.2020色域。至于光盘部分则支持数码桥技术,允许你将超高清蓝光光盘里的内容复制到外置存储设备,甚至手机或平板电脑上。